People of MDCU

คิดถึง MDCU

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ กับหลากหลายบทบาทชีวิต

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ กับหลากหลายบทบาทชีวิต

• ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา • นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชน และเพื่อประชาธิปไตย • ครูแพทย์ในชนบท ค่านิยมของนักเรียนแพทย์ในปัจจุบันต่างก็มุ่งเน้นในการต่อยอดเป็น specialist ในขณะที่การเป็นแพ...

รศ.พญ. ผจง คงคา กับ ชีวิตนิสิตแพทย์รุ่นที่1

รศ.พญ. ผจง คงคา กับ ชีวิตนิสิตแพทย์รุ่นที่1

“ ถึงจะให้สามารถย้อนเวลากลับไปได้ 70 ปี อาจารย์ก็ไม่ได้อยากให้แพทย์จุฬาของเราเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะรู้สึกก็ดีอยู่แล้วเนอะ” เนื่องในการเปิดWebsiteใหม่ของสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางทีมงานขอโอกาสเปิดตัว ...

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย