ภาควิชา มีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยมากมาย ผลงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศเฉพาะช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมามีมากกว่า 70 บทความ ดังนี้

1.

Prapansilp P, Medana IM, Day NPJ, White NJ, Anstey NA, Turner GDH. A Clinicopathological Correlation of the Expression of the Angiopoietin-Tie-2 Receptor Pathway in the Brain of Adults with P. Falciparum Malaria. Malaria J. (2013), 12:50.

HTML
2.

Prapansilp P, Turner GDH. ‘MicroRNAs in Human Malaria’. MicroRNAs in Medicine. John Wiley & Sons, Inc. (2013). Ed. Lawrie C. (accepted as a book chapter).

3.

Seksun Suwannabhud, Chutitorn ketloy, Poranee ganokroj and Pattanamon Ujjin. Correlation of Cobas c501analytical performance of automated chemistry analyzer between Abbott Architect c8000 and Roche. Chulalongkorn medical journal, 2012; 4: 403-409

4.

Ponsford M, Medana IM, Prapansilp P, Hein TT, Dondorp A, Esiri MM, Day NPJ, White NJ, Turner GDH. Sequestration and Microvascular Congestion are Associated with Coma in Human Cerebral Malaria. J Infec Dis. (2012), 205(4):663-671.

HTML
5.

Worayapat P. Yuwaree P. Poranee G. Application of LEAN thinking in laboratory operating system. Chulalongkorn medical journal, 2012; 4: 411-419

6.

Knecht H, Kongruttanachok N, Sawan B, Brossard J, Prévost S, Turcotte S, Lichtensztejn Z, Lichtensztejn D, Mai S. Three-dimensional Telomere Signatures of Hodgkin- and Reed-Sternberg Cells at Diagnosis Identify Patients with Poor Response to Conventional Chemotherapy. Transl Oncol. 2012 Aug;5(4):269-77.

HTML
7.

Suwannaboot S, Ketloy C, Ganokroj P, Ujjin P. Correlation of analytical performance of automated chemistry analyzer between Abbott Architect c8000 and Roche Cobas c501. Chula Med J 2012; 56(4): 413-419.

8.

Gadji M, Vallente R, Klewes L, Righolt C, Wark L, Kongruttanachok N, et al. Nuclear Remodeling as a Mechanism for Genomic Instability in Cancer. Adv Cancer Res. 2011;112:77-126.

HTML
9.

Poranee G. Importance of ESR analysis, in Clinical Pathology, Pattanamon U, editor. 3rd ed, 2010 ed, 2009; 3: 251-267 ed, 2009; 3: 391 -399

10.

Srimahachota S, Wunsuwan R, Siritantikorn A, Boonla C, Chaiwongkarjohn S, Tosukowong P. “Effects of lifestyle modification on oxidized LDL, reactive oxygen species production and endothelial cell viability in patients with coronary artery disease” Clin Biochem. 2010 Jul; 43(10-11) : 858-62. Epub 2010 Apr21

HTML
11.

Kongruttanachok N, Phuangphairoj C, Thongnak A, Ponyeam W, Rattanatanyong P, Pornthanakasem W, et al. Replication independent DNA double-strand break retention may prevent genomic instability. Mol Cancer. 2010 Mar 31;9:70.

HTML
12.

Mekaroonkamol P, Ketloy C, Chamnanprai S, Milintakas A, Chatsantikul R and Ujjin P. Evaluation of COBAS c111 and COBAS INTEGRA 800 automated analyzers, Chula Med J 2009; 53(6): 499-507.

13.

Mekaroonkamol P, Liyamasawat P, Akvong P, Thepa N, Ketloy C, and Ujjin P. Is automated urine sediment analyzer iQ200 a practical replacement ?, Chula Med J 2009; 53(6): 477-487.

14.

Ketloy C, Sirivichayakul S, Ruxrungtham K. A low cost duplex polymerase chain reaction to detect common HIV-1 CRF 01AE reverse transcriptase inhibitors resistance-associated mutations: 103N/181C and 151M/215Y. Asian Biomedicine 2009; 3 (6): 611-621.

HTML
15.

Ketloy C, Engering A, Srichairatanakul U, Limsalakpetch A, Yongvanitchit K, Pichyangkul S, Ruxrungtham K: Expression and function of Toll-like receptors on dendritic cells and other antigen presenting cells from non-human primates. Vet Immunol Immunopathol 2008; 125(1-2): 18-30.

HTML
16.

Pornthanakasem W, Kongruttanachok N, Phuangphairoj C, Suyarnsestakorn C, Sanghangthum T, Oonsiri S, et al. LINE-1 methylation status of endogenous DNA double-strand breaks. Nucleic Acids Res. 2008 Jun; 36(11):3667-75.

HTML
17.

Kongruttanachok N, Phuangphairoj C, Ponyeamn W, Mutirangura A. Temperature dependent γ-H2AX binding to DNA. ScienceAsia. 2008; 34: 253–257.

18.

Siritantikorn A, Johansson K, Ahlen K, Rinaldi R, Suthiphongchai T, Wilairat P, et al. Protection of cells from oxidative stress by microsomal glutathione transferase 1. Biochem and Biophys Res Commun 2007; 355(2):592-596.

19.

Johansson K, Ahlen K, Rinaldi R, Sahlander K, Siritantikorn A, Morgenstern R. Microsomal glutathione transferase 1 in anticancer drug resistance. Carcinogenesis 2007; 28(2): 465-70.

HTML
20.

Tansatit M, Kongruttanachok N, Kongnak W, Arunpan S, Maneeshote P, Buasorn V, Praphanphoj V, Shotelersuk V. Tetralogy of Fallot with absent pulmonary valve in a de novo derivative chromosome 9 with duplication of 9p13 --> 9pter and deletion of 9q34.3. Am J Med Genet A, 2006.

 

HTML
21.

Chalitchagorn K, Shuangshoti S, Hourpai N, Kongruttanachok N, Tangkijvanich P, Thong-ngam D, Voravud N, Sriuranpong V, Mutirangura A. Distinctive pattern of LINE-1 methylation level in normal tissues and the association with carcinogenesis. Oncogene, 2004.

HTML
22.

Siritantikorn A, Wiwanitkit V. Correlations between platelet parameters and erythrocyte sedimentation rate. Lab Hematol 2004; 10(2): 121.

HTML
23.

Turbpaiboon C, Siritantikorn A, Thongnoppakhun W, Bunditworapoom D, Limwongse C, Yenchitsomanus P, Siritanaratkul N, Wilairat P. Hemoglobin Pakse: presence on red blood cell membrane and detection by polymerase Chain reaction-single-strand conformation polymorphism. Inter J Hematol 2004; 80(2):136-139.

HTML
24.

Hirunsatit R, Kongruttanachok N, Shotelersuk K, Supiyaphun P, Voravud N, Sakuntabhai A, Mutirangura A. Polymeric immunoglobulin receptor polymorphisms and risk of nasopharyngeal cancer. BMC Genet, 2003.

HTML
25.

Soogarun S, Sirimongkolsakul S, Wiwanitkit V, Siritantikorn A, Pimsane K, Srivijarn R. Leukocyte counts in cerebrospinal fluid with the automated hematology analyzer, Technicon H*3. Clin Lab 2002; 48(1-12): 623-9.

HTML
26.

Siritantikorn A, Wiwanitkit V. Comparative study between Westergren and erythrocyte sedimentation pipette method for determination of erythrocyte sedimentation rate. J Med Assoc Thai 2001; 84(3): 422-5.

HTML
27.

Kongruttanachok N, Sukdikul S, Setavarin S, Kerekhjanarong V, Supiyaphun P, Voravud N, Poovorawan Y, Mutirangura A. Cytochrome P450 2E1 polymorphism and nasopharyngeal carcinoma development in Thailand: a correlative study. BMC Cancer, 2001.

HTML
28.

Siritantikorn A, Wiwanitkit V. A comparative study of basic manual hematology laboratory skill examination scores among 4 programs medical students of the Faculty of Medicine of Chulalongkorn University. Chula Med J 2000; 44: 563-9.

29.

Paritpokee N, Suwansaksri J, Wiwanitkit V, Siritantikorn A. Screening tests for inherited hemoglobin disorders in pregnancies: results from King Chulalongkorn Memorial Hospital. Chula Med J 1999; 43: 645-53.

30.

Dejsomritrutai W, Sirotantikorn A, Naruman Chana, et al. Differential cell analysis in bronchoalveolar lavage from various pulmonary diseases. Siriraj Hosp Gaz 1995; 47: 520-5.

HTML
31.

Dejsomritrutai W, Siritantikorn A, Janyapoon K, et al. Clinical utility of bronchoalveolar lavage in of immunocompromised hosts. Thai Tubaerc Chest Dis 1993; 3: 145-55.

HTML
32.

Chierakul N, Siritantikorn A, Sriumpai S. Clinical utility of bronchoalveolar lavage and transbronchial biopsy. Siriraj Hosp Gaz 1993; 45: 179-84.

33.

Kangsadalampai K, Siritantikorn A. Survey of some Thai market basket commodities for polycyclic aromatic hydrocarbon content: 2. level of PAH in different seafoods. J Nutr Assoc Thai 1985; 19: 1-11.