ข่าวสมาคมศิษย์เก่าฯ

ข่าวสาร

อบรมทีม columnist ของ people of MDCU

อบรมทีม columnist ของ people of MDCU

19 สิงหาคม 2560 อบรมทีม columnist ของ people of MDCU 
ขอขอบคุณวิทยากร columnist มืออาชีพ คุณพนิชา อิ่มสมบูรณ์ ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์และบอกเคล็ดลับของมืออาชีพให้กับนิสิตแพทย์ ทีม the columnist 
เพื่อทำให้คอลัมน์ "People of MDCU" ของ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดีขึ้นไปตามลำดับ

จำนวนผู้เข้าชม : 171

กองทุนช่วยเหลือศิษย์เก่า

และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

กองทุนสำหรับการช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่ประสบปัญหา
ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย