กิจกรรมของภาควิชา

Open House Clinical Patho & Transfusion Med

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรขอเชิญ นิสิตแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ผู้สนใจศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้านสาขาพยาธิวิทยาคลินิก และสาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต ร่วมงาน Open...

Read More
Patient Blood Management Conference

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมกับฝ่ายธนาคารเลือด ได้รับเกียรติจาก Mrs. Sherri Ozawa ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง...

Read More

ความรู้สู่ประชาชน

การตรวจสารบ่งชี้มวลกระดูก (Bone Marker)

หลายท่านอาจเคยได้ยินหรือรู้จัก ภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis) ซึ่งพบมากในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเพศหญิงวัยหลังหมดประจำเดือน เนื่องจากปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลง ทำให้มีการสลายมวลกระดูกมากขึ้น และการสร้างมวลกระดูกลดลง เกิดภาวะเสียสมดุลระหว่างการสลายมวลกระดูกเดิมและการสร้างมวลกระดุกใหม่ และส่งผลกระดูกเสื่อมและกระดูกหักง่ายขึ้น...

Read More
ค่า PSA สูง เสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากแค่ไหน ?

PSA คืออะไร ? PSA หรือ Prostate specific antigen เป็นสารที่ต่อมลูกหมากสร้างขึ้นและขับออกมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในน้ำอสุจิ ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ย่อยน้ำอสุจิให้มีความเหนียวลดลงหลังจากถูกหลั่งออกมานอกร่างกายมากกว่า...

Read More
การบริหารจัดการเลือดในโรงพยาบาล (Patient Blood Management)

การให้เลือด (Blood Transfusion) ถือเป็นการรักษาที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ทั้งในผู้ป่วยที่มีภาวะซีดรุนแรง ผู้ป่วยที่เสียเลือดเฉียบพลัน หรือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม เลือดในโรงพยาบาลมีปริมาณจำกัด ต้องอาศัยผู้ที่มาบริจาคเลือดเท่านั้น...

Read More
doctor, medical, medicine-563428.jpg
การตรวจสุขภาพ (Health Check-Up)

การตรวจสุขภาพ คือการตรวจร่างกายในภาวะที่ปกติ ไม่มีการเจ็บป่วย ในบทความนี้จะพูดถึง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) ในการตรวจสุขภาพ

Read More
โลหิตจาง (Anemia) เกิดจากอะไร ?

หลายท่านอาจเคยได้ยินคำว่า ภาวะโลหิตจาง(Anemia) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ภาวะซีด  เนื่องจากเป็นหนึ่งในภาวะที่พบบ่อยอันดับต้นๆ ของคนไทย ภาวะนี้จะมีปริมาณเม็ดเลือดแดงในเลือดน้อยกว่าปกติ ทำให้ขนส่งออกซิเจนได้น้อยกว่าปกติ ส่งผลให้ร่างกายมีอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยง่าย...

Read More
การรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิค Apheresis

การรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิค apheresisเป็นการแยกส่วนประกอบโลหิตที่มีการเอาส่วน ประกอบชนิดใดชนิดหน่ึงออกมา แล้วคืนส่วนที่เหลือกลับคืนสู่ผู้ป่วยRed cell exchangeเป็นการนำเม็ดเลือดแดงที่มีความผิดปกติของผู้ป่วยออกจากร่างกาย แล้วนำเม็ดเลือดแดงที่ปกติของผู้บริจาคให้ไปแทน เช่น โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle...

Read More