แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ชันสูตจร

Open House Clinical Patho & Transfusion Med

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรขอเชิญ นิสิตแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ผู้สนใจศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้านสาขาพยาธิวิทยาคลินิก และสาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต ร่วมงาน Open House ที่คณะแพทย์ จุฬาฯ พยาธิวิทยาคลินิก Clinical Pathology เวชศาสตร์บริการโลหิต Transfusion Medicine ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น การแนะนำหลักสูตร การดูงานห้องปฏิบัติการ ที่น้องๆจะได้มาเรียน และลงมาทำ Lab กันจริงๆขณะเรียนแพทย์ประจำบ้าน ตลอดจนการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับแพทย์ประจำบ้านรุ่นปัจจุบัน ในปีนี้เราจัดในรูปแบบ Onsite รับจำนวน 10 รายเท่านั้น เหมาะมากๆสำหรับน้องที่สนใจการเรียนต่อยอดทางด้านห้องปฏิบัติการ น้องที่สนใจสมัครเรียนและต้องการแสดงความตั้งใจกับอาจารย์ หรือน้องที่อยากเรียนต่อเฉพาะทาง แต่ยังไม่แน่ใจในหลักสูตร ในงานนี้มีคำตอบให้น้องๆแน่นอนครับ น้องที่สนใจ อย่ารอช้า รีบลงทะเบียนได้จาก QR code และน้องที่ยังไม่แน่ใจ สามารถสอบถามข้อมูลทั้งเรื่องงาน Open House หรือเรื่องหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านได้ที่ อาจารย์ นพ.เจตวรรณ ศิริอักษร ผู้ดูแลหลักสูตร Email: Jettawantong@gmail.com หรือ ติดต่อผ่านธุรการการศึกษา ตามเบอร์โทร และที่อยู่ตามด้านล่างเว็ปเพจครับ …

Open House Clinical Patho & Transfusion Med Read More »

ขอแสดงความยินดีแพทย์ประจำบ้านจบการศึกษา

คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร จุฬาฯ สาขาพยาธิวิทยาคลินิกรุ่นที่ 6 และ สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิตรุ่นที่ 2 ที่จบการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทางภาควิชาเชื่อมั่นว่าแพทย์ทั้ง 3 ท่าน จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลและพัฒนาด้านห้องปฏิบัติการ และการบริการโลหิตในอนาคต และขอให้แพทย์ทั้ง 3 ท่านประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าสืบไป