LABMED-ADMIN

การรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิค Apheresis

การรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิค apheresisเป็นการแยกส่วนประกอบโลหิตที่มีการเอาส่วน ประกอบชนิดใดชนิดหน่ึงออกมา แล้วคืนส่วนที่เหลือกลับคืนสู่ผู้ป่วยRed cell exchangeเป็นการนำเม็ดเลือดแดงที่มีความผิดปกติของผู้ป่วยออกจากร่างกาย แล้วนำเม็ดเลือดแดงที่ปกติของผู้บริจาคให้ไปแทน เช่น โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle cell disease)Therapeutic plasma exchange (TPE)เป็นการนำสารที่ก่อให้เกิดโรคที่อยู่ในพลาสมา(น้ำเหลือง)​ออก​ อาทิสารภูมิคุ้มกัน (Antibody)​ สารพิษ (Toxin)​ ไขมัน​ (Lipid)​ เป็นต้น​ โดยแลกเปลี่ยนกับสารที่ต้องการเติมเข้าไปให้กับคนไข้​ เช่น​ ​พลาสมาแช่แข็งที่ละลาย (Thawed​ Plasma)​ หรือ​สารน้ำที่มีโปรตีนอัลบูมิน (Albumin)​ เป็นต้นเช่นในโรค Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP)Therapeutic lekocytapheresisเป็นการนำเม็ดเลือดขาวออกจากร่างกาย ทำในผู้ป่วยมีจำนวนเม็ดเลือดขาวสูงมาก (Hyperleukocytosis) แล้วมีอาการของเม็ดเลือดขาวอุดตันตามหลอดเลือด (Leukostasis) พบได้ในมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ (Acute Myeloid Leukemia – AML) หรือ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์ (Acute Lymphoblastic Leukemia – ALL)Therapeutic thrombocytapheresisเป็นการนำเกล็ดเลือดออกจากร่างกาย ทำในผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ (Thrombocytosis) …

การรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิค Apheresis Read More »

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร นำเสนอผลงาน งานประชุมศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 29 (29th National Scientific Conference on Blood Transfusion Services: 29th NSBT) ในวันที่ 18-21 เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา นำทีมโดย อ.พญ.รัตตพร วิชิตรัชนีกร โดยมีงานวิจัยของ นพ.ศาสนันท์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต นำเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อ Comparison of ABO antibody titers using the conventional tube technique and automated column agglutination technique in ABO – incompatible renal transplant และโครงการของ นพ.ณัฐวิช วังวิวัฒน์ แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ …

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร นำเสนอผลงาน งานประชุมศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ Read More »

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมกับฝ่ายธนาคารเลือด จัดกิจกรรม Patient Blood Management

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมกับฝ่ายธนาคารเลือด จัดกิจกรรม Patient Blood Management ในหัวข้อ Optimizing perioperative anemia management with high dose IV iron ณ ห้องประชุม 309 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา โดยมีแพทย์ประจำบ้านสาขาพยาธิคลินิก และสาขาเวชศาสตร์บริการโลหิตเข้าร่วมกิจกรรม

Transfusion Medicine resident

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Transfusion Medicine)

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร​ จุฬาฯ/ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต(รอบที่2)​ ปีการศึกษา​ 2566 จำนวน​ 1 ตำแหน่ง(ผ่านการคัดเลือกรอบที่1แล้ว 1ตำแหน่ง ว่าง 1 ตำแหน่ง)​คุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตร 3ปี1.จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเป็นนิสิตแพทย์เวชปฏิบัติชั้นปีสุดท้าย(ปี6)2.ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือคาดว่าจะได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมก่อนเข้ารับการฝึกอบรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.25663.มีความสนใจงานทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ งานวิจัย รวมถึงการให้คำแนะนำทางด้านเวชศาสตร์บริการโลหิตและดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับแพทย์สาขาอื่น4.ไม่จำเป็นต้องผ่านการเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะหลักสูตร2ปี1.ได้รับวุฒิบัตรฯสาขาพยาธิวิทยาคลินิก, อายุรศาสตร์โรคเลือด, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก, อายุรศาสตร์, ศัลยศาสตร์, สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, กุมารเวชศาสตร์2.มีความสนใจงานทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ งานวิจัย รวมถึงการให้คำแนะนำทางด้านเวชศาสตร์บริการโลหิตและดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับแพทย์สาขาอื่นกำหนดการสมัคร- รับสมัครผ่านราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม พ.ศ.2566- สำหรับผู้สมัครที่มีความตั้งใจจะเลือกคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกอันดับ จะต้องส่งเอกสารใบสมัครของภาควิชาฯ โดยตรงกับภาควิชาฯ ควบคู่ไปการสมัครผ่านราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทย (เอกสารในส่วนของใบrecommend สามารถใช้​ร่วมกับที่ส่งกับทางราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ได้)กำหนดการสอบสัมภาษณ์(จุุฬาฯ)สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลังสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอ.นพ.เจตวรรณ ศิริอักษร E-mail: Jettawantong@gmail.com​ โทร​ 086-962-6423ธุรการภาควิชาฯคุณฮุง Email: sirapatsuriya@gmail.comโทร 02-256-4000 ต่อ 60573Email:ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทยโทรศัพท์: : 086-9073996 …

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Transfusion Medicine) Read More »

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Clinical Pathology)

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร จุฬาฯรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาพยาธิวิทยาคลินิก(รอบที่2) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง(ผ่านการคัดเลือดรอบที่1แล้ว 2ตำแหน่ง ว่าง 2 ตำแหน่ง) คุณสมบัติผู้สมัคร1.จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเป็นนิสิตแพทย์เวชปฏิบัติชั้นปีสุดท้าย(ปี6)2.ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือคาดว่าจะได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมก่อนเข้ารับการฝึกอบรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.25663.มีความสนใจงานทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ งานวิจัย รวมถึงการให้คำแนะนำทางด้านพยาธิวิทยาคลินิกและดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับแพทย์สาขาอื่น4.ไม่จำเป็นต้องผ่านการเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ กำหนดการสมัคร– รับสมัครผ่านระบบแพทยสภา/ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทย ตาม Link: https://tmc.or.th/tcgme ตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม พ.ศ.2566– สำหรับผู้สมัครที่มีความตั้งใจจะเลือกคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกอันดับ จะต้องส่งเอกสารใบสมัครของภาควิชาฯ โดยตรงกับภาควิชาฯ ควบคู่ไปกับการสมัครผ่านระบบของแพทยสภา/ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทย (เอกสารในส่วนของใบrecommend สามารถใช้ร่วมกับที่ส่งกับทางราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ได้) กำหนดการสอบสัมภาษณ์(จุุฬาฯ)สาขาพยาธิวิทยาคลินิก จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอ.นพ.เจตวรรณ ศิริอักษร E-mail: Jettawantong@gmail.com โทร 086-962-6423ธุรการภาควิชาฯคุณฮุง Email: sirapatsuriya@gmail.comโทร 02-256-4000 ต่อ 60573 Link สมัครผ่านระบบของแพทยสภาhttps://tmc.or.th/tcgme Downloadใบสมัครของภาควิชาฯ     Click here

CPCU &TMCU Open house​ 2022

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร​ ได้จัดกิจกรรม “CPCU &TMCU Open house​ 2022”เปิดบ้านพยาธิวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์บริการโลหิต จุฬาฯ 65​ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565​ เวลา 8.30 -16.00 น.​โดยมีแพทย์และนิสิตแพทย์ผู้สนใจ​ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม​ 11​ ท่านทางภาควิชาฯ​ ขอขอบคุณผู้สนใจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมดังกล่าว​มา​​ ณ​ ที่นี้

กิจกรรม​ไหว้ครู​ ประจำปี​ 2565

คณาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน​ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรเข้าร่วมกิจกรรม​ไหว้ครู​ ประจำปี​ 2565 เมื่อวันที่​ 25 สิงหาคม​ พ.ศ.2565 โดยมีตัวแทนแพทย์สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและสาขาเวชศาสตร์บริการโลหิตถือพานไหว้ครู1. นพ.สุวิวัฒน์​ บุนนาค​ ​แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่2​สาขาพยาธิวิทยาคลินิก2.พญ.ณัฐณิชา ฤทธิ์โคตร​ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3 สาขาพยาธิวิทยาคลินิก

ขอแสดงความยินดีกับ​ อ.นพ.ปิยภัทร

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร​ ขอแสดงความยินดีกับ​ อ.นพ.ปิยภัทร​ ลิ้มประภัสสร​ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร​ และศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้านสาขาพยาธิวิทยาคลินิก​ จุฬาฯ​ ที่ได้รับรางวัล​ นิสิตดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา​ ประจำปีการศึกษา2565​ จากคณะแพทย​ศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2566

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร​ จุฬาฯรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาพยาธิวิทยาคลินิก​ ปีการศึกษา​ 2566 จำนวน​ 4​ตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร1.จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเป็นนิสิตแพทย์เวชปฏิบัติชั้นปีสุดท้าย(ปี6)2.ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือคาดว่าจะได้รับใยประกอบวิชาชีพเวชกรรมก่อนเข้ารับการฝึกอบรมภายในวันที่30 มิถุนายน พ.ศ.25663.มีความสนใจงานทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ งานวิจัย รวมถึงการให้คำแนะนำทางด้านพยาธิวิทยาคลินิกและดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับแพทย์สาขาอื่น4.ไม่จำเป็นต้องผ่านการเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ กำหนดการสมัคร– รับสมัครผ่านระบบแพทยสภา/ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทย ตาม Link: https://tmc.or.th/tcgme ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ.2565– สำหรับผู้สมัครที่มีความตั้งใจจะเลือกคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกอันดับ จะต้องส่งเอกสารใบสมัครของภาควิชาฯ โดยตรงกับภาควิชาฯ ควบคู่ไปกับการสมัครผ่านระบบของแพทยสภา/ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทย (เอกสารในส่วนของใบrecommend สามารถใช้​ร่วมกับที่ส่งกับทางราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ได้) กำหนดการสอบสัมภาษณ์(จุุฬาฯ)สาขาพยาธิวิทยาคลินิก วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00-12.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอ.นพ.เจตวรรณ ศิริอักษร E-mail: Jettawantong@gmail.com​ โทร​ 086-962-6423ธุรการภาควิชาฯคุณหญิง Email: phachisa.pp@gmail.comโทร 02-256-4000 ต่อ 60573 Link​ สมัครผ่านระบบของแพทยสภาhttps://tmc.or.th/tcgme Downloadใบสมัครของภาควิชาฯ ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ช่วยสอน.pdf – Google Drive