นพ.สุวิวัฒน์ รับรางวัลในงานราชวิทยาลัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สุวิวัฒน์ บุนนาค แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3 สาขาพยาธิวิทยาคลินิก ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ A.G. Ellis ในการนำเสนอผลงานวิจัยประเภท Oral presentation​ จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *