ขอแสดงความยินดีกับ​ อ.นพ.ปิยภัทร

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร​ ขอแสดงความยินดีกับ​ อ.นพ.ปิยภัทร​ ลิ้มประภัสสร​ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร​ และศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้านสาขาพยาธิวิทยาคลินิก​ จุฬาฯ​ ที่ได้รับรางวัล​ นิสิตดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา​ ประจำปีการศึกษา2565​ จากคณะแพทย​ศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย