กิจกรรม​ไหว้ครู​ ประจำปี​ 2565

คณาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน​ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรเข้าร่วมกิจกรรม​ไหว้ครู​ ประจำปี​ 2565 เมื่อวันที่​ 25 สิงหาคม​ พ.ศ.2565 โดยมีตัวแทนแพทย์สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและสาขาเวชศาสตร์บริการโลหิตถือพานไหว้ครู
1. นพ.สุวิวัฒน์​ บุนนาค​ ​แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่2​สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
2.พญ.ณัฐณิชา ฤทธิ์โคตร​ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3 สาขาพยาธิวิทยาคลินิก