รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2566

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร​ จุฬาฯ
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาพยาธิวิทยาคลินิก​ ปีการศึกษา​ 2566 จำนวน​ 4​ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเป็นนิสิตแพทย์เวชปฏิบัติชั้นปีสุดท้าย(ปี6)
2.ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือคาดว่าจะได้รับใยประกอบวิชาชีพเวชกรรมก่อนเข้ารับการฝึกอบรมภายในวันที่30 มิถุนายน พ.ศ.2566
3.มีความสนใจงานทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ งานวิจัย รวมถึงการให้คำแนะนำทางด้านพยาธิวิทยาคลินิกและดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับแพทย์สาขาอื่น
4.ไม่จำเป็นต้องผ่านการเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

กำหนดการสมัคร
– รับสมัครผ่านระบบแพทยสภา/ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทย ตาม Link: https://tmc.or.th/tcgme ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ.2565
– สำหรับผู้สมัครที่มีความตั้งใจจะเลือกคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกอันดับ จะต้องส่งเอกสารใบสมัครของภาควิชาฯ โดยตรงกับภาควิชาฯ ควบคู่ไปกับการสมัครผ่านระบบของแพทยสภา/ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทย (เอกสารในส่วนของใบrecommend สามารถใช้​ร่วมกับที่ส่งกับทางราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ได้)

กำหนดการสอบสัมภาษณ์(จุุฬาฯ)
สาขาพยาธิวิทยาคลินิก วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00-12.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อ.นพ.เจตวรรณ ศิริอักษร E-mail: Jettawantong@gmail.com​ โทร​ 086-962-6423
ธุรการภาควิชาฯ
คุณหญิง Email: phachisa.pp@gmail.com
โทร 02-256-4000 ต่อ 60573

Link​ สมัครผ่านระบบของแพทยสภา
https://tmc.or.th/tcgme

Download
ใบสมัครของภาควิชาฯ

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ช่วยสอน.pdf – Google Drive