รศ.พญ.พรรณดี รับรางวัล บุคลากรดีเด่น

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ หัวหน้าภาควิชา ที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลเมื่อวันอังควรที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยปีที่ผ่านมา อาจารย์พรรณดีมีบทบาทอย่างมากในการบริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมไปถึงการพัฒนาโครงการต่างๆ เช่น Patient Blood Management