ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Transfusion Medicine)

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร​ จุฬาฯ/ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต(รอบที่2)​ ปีการศึกษา​ 2566 จำนวน​ 1 ตำแหน่ง(ผ่านการคัดเลือกรอบที่1แล้ว 1ตำแหน่ง ว่าง 1 ตำแหน่ง)​
คุณสมบัติผู้สมัคร
หลักสูตร 3ปี
1.จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเป็นนิสิตแพทย์เวชปฏิบัติชั้นปีสุดท้าย(ปี6)
2.ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือคาดว่าจะได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมก่อนเข้ารับการฝึกอบรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566
3.มีความสนใจงานทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ งานวิจัย รวมถึงการให้คำแนะนำทางด้านเวชศาสตร์บริการโลหิตและดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับแพทย์สาขาอื่น
4.ไม่จำเป็นต้องผ่านการเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
หลักสูตร2ปี
1.ได้รับวุฒิบัตรฯสาขาพยาธิวิทยาคลินิก, อายุรศาสตร์โรคเลือด, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก, อายุรศาสตร์, ศัลยศาสตร์, สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, กุมารเวชศาสตร์
2.มีความสนใจงานทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ งานวิจัย รวมถึงการให้คำแนะนำทางด้านเวชศาสตร์บริการโลหิตและดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับแพทย์สาขาอื่น
กำหนดการสมัคร
– รับสมัครผ่านราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม พ.ศ.2566
– สำหรับผู้สมัครที่มีความตั้งใจจะเลือกคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกอันดับ จะต้องส่งเอกสารใบสมัครของภาควิชาฯ โดยตรงกับภาควิชาฯ ควบคู่ไปการสมัครผ่านราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทย (เอกสารในส่วนของใบrecommend สามารถใช้​ร่วมกับที่ส่งกับทางราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ได้)
กำหนดการสอบสัมภาษณ์(จุุฬาฯ)
สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อ.นพ.เจตวรรณ ศิริอักษร E-mail: Jettawantong@gmail.com​ โทร​ 086-962-6423
ธุรการภาควิชาฯ
คุณฮุง Email: sirapatsuriya@gmail.com
โทร 02-256-4000 ต่อ 60573
Email:ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์: : 086-9073996 , 02-3548208 ต่อ 124
Download
ใบสมัครของภาควิชาฯ