ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Clinical Pathology)

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร จุฬาฯ
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาพยาธิวิทยาคลินิก(รอบที่2) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง(ผ่านการคัดเลือดรอบที่1แล้ว 2ตำแหน่ง ว่าง 2 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเป็นนิสิตแพทย์เวชปฏิบัติชั้นปีสุดท้าย(ปี6)
2.ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือคาดว่าจะได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมก่อนเข้ารับการฝึกอบรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566
3.มีความสนใจงานทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ งานวิจัย รวมถึงการให้คำแนะนำทางด้านพยาธิวิทยาคลินิกและดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับแพทย์สาขาอื่น
4.ไม่จำเป็นต้องผ่านการเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

กำหนดการสมัคร
– รับสมัครผ่านระบบแพทยสภา/ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทย ตาม Link: https://tmc.or.th/tcgme ตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม พ.ศ.2566
– สำหรับผู้สมัครที่มีความตั้งใจจะเลือกคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกอันดับ จะต้องส่งเอกสารใบสมัครของภาควิชาฯ โดยตรงกับภาควิชาฯ ควบคู่ไปกับการสมัครผ่านระบบของแพทยสภา/ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทย (เอกสารในส่วนของใบrecommend สามารถใช้ร่วมกับที่ส่งกับทางราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ได้)

กำหนดการสอบสัมภาษณ์(จุุฬาฯ)
สาขาพยาธิวิทยาคลินิก จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อ.นพ.เจตวรรณ ศิริอักษร E-mail: Jettawantong@gmail.com โทร 086-962-6423
ธุรการภาควิชาฯ
คุณฮุง Email: sirapatsuriya@gmail.com
โทร 02-256-4000 ต่อ 60573

Link สมัครผ่านระบบของแพทยสภา
https://tmc.or.th/tcgme

Download
ใบสมัครของภาควิชาฯ