ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมถวายพวงมาลา วันอานันทมหิดล

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร นำโดย รศ.พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ หัวหน้าภาควิชาร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 ร่วมกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในวันอานันทมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา

โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้องค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนนำพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิด “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี จำนวนทั้งสิ้น 177 หน่วยงาน 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

เกี่ยวกับภาควิชา