ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์

แพทย์ประจำบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2566 ที่ผ่านมา

คณะแพทย์จุฬาฯ มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูทุกๆปี เป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิต และแพทย์ประจำบ้าน

นอกจากนี้ ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ขอขอบคุณนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ที่แวะเวียนเข้ามาหาคณาจารย์ โดยมี ผศ.ดร.นริศร คงรัตนโชค เป็นตัวแทนอาจารย์รับพวงมาลัยจากนิสิต

ทางภาควิชาขออวยพรให้นิสิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านของเราประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานในอนาคตสืบไป