กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2023

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมจัดงานวันเบาหวานโลก 2566 “World Diabetes Day 2023” ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ณ โถงกิจกรรม ชั้น M1 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์

โดยภายในงานมีการตรวจระดับน้ำตาล ประเมินความเสี่ยง โดยหน่วยตรวจน้ำตาลจากภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร