ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมกับฝ่ายธนาคารเลือด จัดกิจกรรม Patient Blood Management

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมกับฝ่ายธนาคารเลือด จัดกิจกรรม Patient Blood Management ในหัวข้อ Optimizing perioperative anemia management with high dose IV iron ณ ห้องประชุม 309 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา

โดยมีแพทย์ประจำบ้านสาขาพยาธิคลินิก และสาขาเวชศาสตร์บริการโลหิตเข้าร่วมกิจกรรม