ขอแสดงความยินดีแพทย์ประจำบ้านจบการศึกษา

คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร จุฬาฯ สาขาพยาธิวิทยาคลินิกรุ่นที่ 6 และ สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิตรุ่นที่ 2 ที่จบการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทางภาควิชาเชื่อมั่นว่าแพทย์ทั้ง 3 ท่าน จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลและพัฒนาด้านห้องปฏิบัติการ และการบริการโลหิตในอนาคต และขอให้แพทย์ทั้ง 3 ท่านประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าสืบไป