Research Day

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร จัดกิจกรรมวิชาการ Research Day ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และนักศึกษาปริญญาโท ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองให้อาจารย์ในภาค เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา

ในงานนี้ภาควิชาได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.นวพรรณ จารุรักษ์ อดีตหัวหน้าภาควิชา และที่ปรึกษาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มากล่าวให้แรงบันดาลใจในการวิจัยแก่แพทย์ประจำบ้าน

ทางภาควิชามองเห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุนด้านการวิจัยกับบุคลากร โดยอาจารย์ในภาควิชาที่เชี่ยวชาญหลากหลายสาขายินดีให้คำแนะนำปรึกษาอย่างเสมอมา