Patient Blood Management Conference

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมกับฝ่ายธนาคารเลือด ได้รับเกียรติจาก Mrs. Sherri Ozawa ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Patient Blood Management มาบรรยายในหัวข้อ Implement of Patient Blood Management : An urgent public health imperative สำหรับแพทย์ที่สนใจ และมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยน โดยเข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น)

งานประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 31 ก.ค. 2566 ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร อาคารรัตนวิทยพัฒน์ ชั้น 5 โซน A แพทย์ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ตาม QR code ในโปสเตอร์ดังแนบ หรือที่ Link
โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 ก.ค. 2566